Kurser

Mina kurser i kommunikation lär deltagarna att öka sin interaktiva förmåga med omvärlden. Det gäller i alla tre kurserna; Skriv säljande, Påverka och samverka i tal och Mötesträning.

Skriv säljande

Deltagarna lär sig att skriva brev och inbjudningar som säljer och övertygar, PM och rapporter, opinionsbildande texter och inlägg och kommentarer i de sociala medierna.

Kurserna omfattar 2-3 dagar i grupper av högst tio personer. Jag lär ut en effektiv disposition, prioritering av rätt fakta och argument och ett säljande språk, allt anpassat till läsarnas förutsättningar och förväntningar likaväl som till din organisations kommunikationsmål. Det är praktiska kurser. Mesta tiden används till konkreta skrivövningar som följs av nyttiga kommentarer.

På senare år har jag också givit en rad kurser främst på uppdrag av Arenagruppen. Jag har undervisat chefer och medarbetare i bl a ett revisionsföretag, ett fastighetsbolag och i en rad stora fackliga och ideella organisationer.

 

Påverka och samverka i tal

Tala till människor är inte i första hand en teknik utan ett sätt att genom sina ord och sin personlighet övertyga andra och bygga samsyn kring idéer och projekt. Den klassiska retorikens principer är på väg tillbaka men med tillägget "interaktivitet". Du vinner ingen genom att knäcka honom eller henne med rationella argument. Får du personen att vilja göra det du föreslår har du verkligen vunnit slaget. Det lär jag ut på mina kurser "Påverka och samverka i tal".

Kurserna är alltifrån en dag till flera dagar beroende på målet med kursen. Grupperna bör vara små, helst inte fler än fem personer. Deltagarna får träna mycket. Lättsamma övningar blandas med lite längre presentationer.

Jag håller årligen kurser i muntlig kommunikation på Berghs School of Communication.

"Tomas Lindbom is a rare teacher and has been a cornerstone of our pedagogy at Berghs for many years. In my experience, he is one very few educators who can find a balance between the holistic and specific, between the general and the particular.
To say that Tomas is an insightful teacher is an understatement, he challenges his students constantly to reassess their preconceptions of the world around them, their responsibilities, politics and how we all must find ways of communicating in the overflow of information that surrounds us all."
William Easton, tidigare rektor för Berghs School of Communication

Mötesträning

Skapa korta, roliga och effektiva möten. Jag kan hjälpa dig med detta.

Skissa på ett upplägg till ett bra möte. Välj mellan kundmöten, kreativa möten eller formella sammanträden. Genom rollspel och andra övningar plockar vi sedan fram egna modeller för hur sådana möten ska ledas och hur varje deltagare kan bidra konkret till att uppnå mötets goda mål.

Kurserna är 1-2 dagar med maximalt tio deltagare.

Processer

Jag genomför också processorienterade träningar i kommunikation. Min roll är coachens och målet är att din organisaton ska stärkas i er interna eller externa kommunikation – alltid i samklang med era affärs- eller verksamhetsmål.

Sedan 90-talet har jag arbetat med olika typer av visions- och processarbete i varierande branscher och kulturer. Exempel på kunder: Toyota, Vägverket och Svenska kyrkan

"Jag känner Tomas Lindbom från flera konsultuppdrag i Sofia församling och i Svenska kyrkan på Södermalm. Som rådgivare i kommunikationsfrågor är han analytisk. Som utbildare visar han en förmåga att inspirera människor och locka dem till ny kunskap och nya insikter. Han bidrar till en förnyelse av vårt kommunikationsarbete.
Hans Ulfvebrand
Kontraktsprost
Svenska kyrkan"