Skribent

Jag är författare till fem böcker. De två senaste är Den nya dialogen, utgiven i Seglora smedjas bokserie och Skriv – för att bli läst, utgiven på Liber.

Den nya dialogen presenterar en modell för strategisk kommunikation avsedd för Svenska kyrkan. Skriv – för att bli läst är en kursbok för alla som skriver i arbetet men som inte är utbildade skribenter. En bok som lär ut konsten att skriva effektiva texter som engagerar och påverkar läsaren.