Välkommen till TLR!

Jag startade Tomas Lindbom Relation AB (TLR) år 1991. I dag erbjuder jag följande tjänster inom kommunikation:

  • Kurser i att skriva säljande texter. Läs mer
  • Kurser i att kommunicera muntligt. Läs mer
  • Moderator på konferens och seminarier. Läs mer
  • Du kan också få hjälp i att skriva säljande texter. Läs mer

Vi samarbetar

Du anlitar konsulter för att tillföra din organisation ett mervärde.

 
Mina kompetensområden ger dig ett mervärde men också mitt sätt att arbeta. Jag har alltid ambitionen att vara noggrann, lyssnande och nytänkande.

Min styrka ligger i pedagogiken. De flesta uppdrag innefattar undervisning. Den präglas av mer praktik än teori och mycket interaktivitet. Tillsammans sätter vi alltid mål för mina uppdrag.